ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ


Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων Κώστα Ελευθερίου για το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2022-2023

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Πολιτικής Κοινωνιολογία» (υποχρεωτικό Γ’ Εξαμήνου) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 15.00-18.00. Οι παραδόσεις των μαθημάτων «Ιστορική Κοινωνιολογία» (επιλογής) και «Κοινωνιολογία» (υποχρεωτικό Α’ Εξαμήνου) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 12.00-15.00 και 15.00-18.00 αντίστοιχα.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εγγραφούν στα e–class των τριών μαθημάτων [αυτά στα οποία αναφέρεται ως διδάσκων ο Κώστας Ελευθερίου], καθώς εκεί θα βρίσκονται τα σχεδιαγράμματα των μαθημάτων, τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν και θα αναρτώνται εις το εξής οι όποιες ανακοινώσεις αφορούν στη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας. Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση είναι η ακόλουθη: keleftheri@polsci.duth.gr. Οι ώρες γραφείου για το τρέχον εξάμηνο θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Εύχομαι σε όλες και όλους ένα καλό ακαδημαϊκό έτος.

Ο Διδάσκων
Κώστας Ελευθερίου

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία