ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΝΙΚΟΥ ΚΕΛΕΜΕΝΗ


Ανακοίνωση για το μάθημα «Σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία»

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής «Σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία» (Ζ1.2019) θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Όσοι/ες φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται να επιλέξουν το μάθημα παρακαλούνται να εγγραφούν στη λίστα χρηστών του μαθήματος στο e-class, όπου θα αναρτάται το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και θα γίνεται οποιαδήποτε ανακοίνωση αφορά το μάθημα.

 

Ο διδάσκων

 

Νίκος Κελεμένης

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία