ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ” ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2022-23


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ»

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΠΘ

 

 • Νεότερη Πολιτική Θεωρία (15ος – 180ς αιώνας)
 • Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου
 • Φυσικό Δίκαιο και Κράτος
 • Νεότερη Θεωρία Κράτους: Tο Απολυταρχικό Κράτος. (15ος – 18ος αιώνας)
 • Θεωρία της Κυριαρχίας στη Νεότερη Πολιτική Σκέψη
 • Θεωρία της Δημοκρατίας και Επανάσταση
 • Καλβινισμός και η θεωρία της επανάστασης (17ος αιώνας)
 • Ισοπεδωτές και Αγγλική Επανάσταση (17ος αιώνας)
 • Φυσιοκρατία και Γαλλική επανάσταση (18ος αιώνας)
 • Διαφωτισμός και Πολιτική μεταρρύθμιση (17ος-18ος αιώνας)
 • Κλασικός Φιλελευθερισμός και Δημοκρατία (16ος – 18ος αιώνας)

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία