Προγραμματισμός παραδόσεων μαθήματος “Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία” (Γ3.2019)


Οι παραδόσεις του μαθήματος “Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία” (Γ3.2019) θα εκκινήσουν στις 20/10 και θα διεξαχθούν ως εξής:

20/10 έναρξη μαθήματος 18.00 (αμφιθέατρο), αναπλήρωση μαθήματος 14/10

21/10 έναρξη μαθήματος 9.00 (αμφιθέατρο), αναπλήρωση μαθήματος 7/10

Το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, μεταφράσεις πρωτότυπων κειμένων, power point) είναι αναρτημένο στα “έγγραφα” του eclass και θα επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία