Ανακοίνωση για το μάθημα “Εισαγωγή στην Πολιτική Θεωρία”


Θα διεξαχθεί αναπλήρωση του μαθήματος στις 1/12, ώρες 18.00-21.00, στο κεντρικό αμφιθέατρο.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες παρακαλούνται να ενημερώνονται μέσω του eclass (στα “έγγραφα”) για το επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, κείμενα) του μαθήματος και την επικαιροποιημένη περιγραφή και εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία