08.12.2022 – Υπενθύμιση υποβολών αιτήσεων για την ΠΑ – 2022-2023


Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,

Σας θυμίζω πως το διάστημα υποβολών αιτήσεων για την ΠΑ του Τμήματος 2022-2023 είναι έως τις 11.12.2022. Πέραν αυτού του διαστήματος δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Οι θέσεις του Τμήματος για το ακ. έτος 2022-2023 είναι είκοσι (20). 

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την εκπόνηση ΠΑ να υποβάλλουν την αίτηση τους και να εγγραφούν στο σχετικό μάθημα στο eclass “Πρακτική Άσκηση Πολιτικής Επιστήμης 2022-2023” με κωδικό μαθήματος 435411.

Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του eclass. 

Παρακαλώ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες να διαβάσουν τις σχετικές οδηγίες και τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο eclass. 

Ο ΕΥ του Τμήματος,

Επ. Καθηγητής Γ. Σιάκας