Ύλη μαθημάτων Β. Γραμματίκα ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


Ενημερώνονται οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα

  • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

  • Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων, Μεταναστών & Προσφύγων

ότι η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στο e-class των αντιστοίχων μαθημάτων του διδάσκοντα Β. Γραμματίκα (τα οποία είναι ανοιχτά με εγγραφή).

Η εξέταση των μαθημάτων αυτών θα γίνει από τον Επικ. Καθηγητή κ. Ν. Παπαναστασόπουλο.

Για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ισχύουν οι ανακοινώσεις της διδάσκουσας κ. Αρώνη.

Β. Γραμματίκας

Ώρες επικοινωνίας (γραφείο) - εαρινού εξαμήνου 23-24: Τρίτη 11:00 - 12:00, Τετάρτη 14:00 - 15:00, Πέμπτη 16:00 - 18:00