Ύλη μαθημάτων Β. Γραμματίκα ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


Ενημερώνονται οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα

  • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

  • Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων, Μεταναστών & Προσφύγων

ότι η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στο e-class των αντιστοίχων μαθημάτων του διδάσκοντα Β. Γραμματίκα (τα οποία είναι ανοιχτά με εγγραφή).

Η εξέταση των μαθημάτων αυτών θα γίνει από τον Επικ. Καθηγητή κ. Ν. Παπαναστασόπουλο.

Για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ισχύουν οι ανακοινώσεις της διδάσκουσας κ. Αρώνη.

Β. Γραμματίκας