23.01.2023 – Ανακοινοποίηση του Προγράμματος εξεταστικής – Διόρθωση στην ώρα εξέτασης του μαθήματος “Κοινωνιολογία”


Κοινοποιείται διορθωμένο το Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου καθώς για το μάθημα “Κοινωνιολογία” με κωδικό ΑΥ5 και Α5, που αφορά φοιτητές επί πτυχίω, εκ παραδρομής αναγραφόταν ως ώρα εξέτασης 12:00-14:00 και όχι 11:00-13:00 που είναι το σωστό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023