Ανακοίνωση για το μάθημα “Ανάλυση Πολιτικών Ιδεολογιών”


Στις 28/2 το μάθημα “Ανάλυση Πολιτικών Ιδεολογιών” θα διεξαχθεί στην αίθουσα Β τις ώρες 12-15.00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να ενημερώνονται για το εκπαιδευτικό υλικό μέσω του eclass.

Ο διδάσκων

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία