ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Ο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ :

 

1. ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις κ.ά.) που έχει αναρτηθεί στα “έγγραφα” του μαθήματος στο eclass και το σύγγραμμα μέσω “Ευδόξου”.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ: Το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις κ.ά.) που έχει αναρτηθεί στα “έγγραφα” του μαθήματος στο eclass.

3. ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Οι σημειώσεις για Karl Marx, Thorstein Veblen, Karl Polanyi που έχουν αναρτηθεί στα “έγγραφα” του eclass και τα δύο κείμενα του Thorstein Veblen για την Ιμπεριαλιστική Γερμανία που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου και έχουν αναρτηθεί στα “έγγραφα” του eclass.

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία