Όνομα/Name: Χάρδας Αναστάσιος / Chardas Anastasios
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Ειδικότητα/Specialties: Διεθνής Οργάνωση και Διεθνείς Πολιτικές
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Search Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
ΣΤ5.2019 ΣΤ5.2019 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία 6
Γ4.2019 Γ4.2019 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 6
ΕΕ3.2020 ΕΕ3.2020 Περιφεριακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και στην ΕΕ 6
Ε4.2019 Ε4.2019 Πολιτικές της Ε.Ε. 6