Όνομα/Name: Δικαίος Κωνσταντίνος / Dikeos Constantinos
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25310-39419
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~cdikeos

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Κομματικός ανταγωνισμός και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, πολιτική θεωρία κοινωνικής πολιτικής, ιστορία κοινωνικής πολιτικής, management νοσοκομείων.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Search Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Ε2.2019 Ε2.2019 Δημόσιο Μάνατζμεντ 6
A1.2019 A1.2019 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 6
ΣΤ3.2019 ΣΤ3.2019 Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 6
Η1.2019 Η1.2019 Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής 6
ΖΕ2.2019 ΖΕ2.2019 Πολιτική Υγείας 6