Όνομα/Name: Συνεργάτης Καθηγητής / Συνεργάτης Καθηγητής
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Search Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
ΖΕ5.2019 ΖΕ5.2019 Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική 6
A4.2023 A4.2023 Εισαγωγή στην Κοινωνική Στατιστική με την χρήση ΤΠΕ 6
ΣΤ4.2019 ΣΤ4.2019 Εκλογική Συμπεριφορά και Εκλογικά Συστήματα 6
ΕΧ3.2020 ΕΧ3.2020 Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα 6
ΕΕ4.2020 ΕΕ4.2020 Θεωρίες Ελίτ 6
B2.2023 B2.2023 Ιστορία Πολιτικών Θεωριών 6
Ε3.2019 Ε3.2019 Ιστορία των πολιτικών θεωριών 6
ΕΧ1.2020 ΕΧ1.2020 Ιστορική Κοινωνιολογία 6
ΕΧ2.2020 ΕΧ2.2020 Κοινωνικά και Πολιτικά Κινήματα 6
- - Μάθημα Επιλογής 1 6
- Μάθημα Επιλογής 10 6
- Μάθημα Επιλογής 11 6
- Μάθημα Επιλογής 12 6
- Μάθημα Επιλογής 2 6
- Μάθημα Επιλογής 3 6
- Μάθημα Επιλογής 4 6
- Μάθημα Επιλογής 5 6
- Μάθημα Επιλογής 6 6
- Μάθημα Επιλογής 7 6
- Μάθημα Επιλογής 8 6
- Μάθημα Επιλογής 9 6
Α5.2023 Α5.2023 Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαΐκή και Παγκόσμια Ιστορία 6
Γ2.2019 Γ2.2019 Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία 6
ΣΤ1.2019 ΣΤ1.2019 Πολιτικά και Κομματικά Συστήματα στον Σύγχρονο Κόσμο 6
ΗΕ3.2020 ΗΕ3.2020 Πολιτικές Ιδεολογίες 6
ΕΧ5.2020 ΕΧ5.2020 Πολιτική και Τέχνη 6
Γ5.2019 Γ5.2019 Πολιτική Κοινωνιολογία 6
ΕΕ5.2020 ΕΕ5.2020 Πολιτική Μεταβολή και Δημοκρατία 6
ΖΕ6.2019 ΖΕ6.2019 Πολιτική Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού 6
Δ3.2019 Δ3.2019 Στοιχεία Γεωπολιτικής 6
Γ1.2019 Γ1.2019 Συγκριτική Πολιτική Ι 6
Δ1.2019 Δ1.2019 Συγκριτική Πολιτική ΙΙ 6
ΕΕ2.2020 ΕΕ2.2020 Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία 6
Ζ1.2019 Ζ1.2019 Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία 6
Δ2.2019 Δ2.2019 Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία 6
ΕΧ4.2020 ΕΧ4.2020 Φυσικό Δίκαιο και Κράτος 6
ΖΕ4.2019 ΖΕ4.2019 Χρήση Κοινωνικών Δικτύων και του Διαδικτύου στις Πολιτικές Έρευνες 6