Όνομα/Name: Σιάκας Γεώργιος
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: +30 25310-39391
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Search Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Β3.2023 Β3.2023 Πολιτική Ανάλυση & Μεθοδολογία 6
ΖΕ7.2019 ΖΕ7.2019 Πρακτική Άσκηση Ι 3
ΗΕ6.2019 ΗΕ6.2019 Πρακτική Άσκηση ΙΙ 3 Πρακτική Άσκηση Ι