Όνομα/Name: Γραμματίκας Βασίλειος / Grammatikas Vassilios
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης / Department of Political Science
Ειδικότητα/Specialties: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στην προστασία των μειονοτήτων στον παρευξείνιο χώρο / Public International Law, with emphasis on the protection of minorities in the Black Sea area
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39425
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Discover Course Number Μάθημα Teacher Search Day Hours ECTS Prerequisites
Ε1.2019 Ε1.2019 International Organizations 6
Ε5.2019 Ε5.2019 International Protection of Fundamental Rights 6
ΗΕ2.2019 ΗΕ2.2019 International Protection of Minorities, Migrants and Refugees 6
ΗΕ6.2019 ΗΕ6.2019 Internship II 3 Internship I
ΖΕ7.2019 ΖΕ7.2019 Internship Ι 3
Β5.2019 Β5.2019 Public International Law 6