Όνομα/Name: Νικόλαος Παπαναστασόπουλος / Nikolaos Papanastasopoulos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39385 (προσωρινό)
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Search Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
ΖΕ3.2019 ΖΕ3.2019 Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής 6
B4.2023 B4.2023 Διπλωματική Ιστορία 6
Α2.2019 Α2.2019 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική 6
Δ4.2019 Δ4.2019 Ιστορία Ελληνικού Κράτους 6
ΕΕ1.2020 ΕΕ1.2020 Στοιχεία Στρατηγικής 6