Όνομα/Name: Χάρδας Αναστάσιος / Chardas Anastasios
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Ειδικότητα/Specialties: Διεθνής Οργάνωση και Διεθνείς Πολιτικές
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Discover Course Number Μάθημα Teacher Search Day Hours ECTS Prerequisites
Ε4.2019 Ε4.2019 EU Policies 6
Γ4.2019 Γ4.2019 European Institutions & European Integration 6
ΣΤ5.2019 ΣΤ5.2019 International & European Political Economy 6
Β4.2019 Β4.2019 State and Public Policies 6