Όνομα/Name: Δικαίος Κωνσταντίνος / Dikeos Constantinos
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25310-39419
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~cdikeos

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Discover Course Number Μάθημα Teacher Search Day Hours ECTS Prerequisites
ΣΤ3.2019 ΣΤ3.2019 Greek Political System 6
ΖΕ2.2019 ΖΕ2.2019 Health Policy 6
Η1.2019 Η1.2019 History of Social Policy 6
Δ4.2019 Δ4.2019 History of the Greek State 6
A1.2019 A1.2019 Introduction to Political Science 6
Ε2.2019 Ε2.2019 Public Management 6