Όνομα/Name: Συνεργάτης Καθηγητής / Συνεργάτης Καθηγητής
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Discover Course Number Μάθημα Teacher Search Day Hours ECTS Prerequisites
ΖΕ3.2019 ΖΕ3.2019 Analysis of Foreign Policy 6
Γ1.2019 Γ1.2019 Comparative Politics I 6
Δ1.2019 Δ1.2019 Comparative Politics II 6
Β2.2019 Β2.2019 Contemporary & Modern European History 6
Γ2.2019 Γ2.2019 Contemporary Political Philosophy 6
- Elective Course 9 6
- - Elective Course 1 6
- Elective Course 10 6
- Elective Course 11 6
- Elective Course 12 6
- Elective Course 2 6
- Elective Course 3 6
- Elective Course 4 6
- Elective Course 5 6
- Elective Course 6 6
- Elective Course 7 6
- Elective Course 8 6
ΣΤ4.2019 ΣΤ4.2019 Electoral Behaviour and Electoral Systems 6
ΕΕ1.2020 ΕΕ1.2020 Elements of Strategy 6
ΕΧ3.2020 ΕΧ3.2020 European Political Systems 6
ΕΧ1.2020 ΕΧ1.2020 Historical Sociology 6
ΖΕ5.2019 ΖΕ5.2019 International and Hellenic Correctional Policy 6
Α2.2019 Α2.2019 Introduction to International Politics 6
Ζ1.2019 Ζ1.2019 Modern Political and Social Philosophy 6
ΣΤ1.2019 ΣΤ1.2019 Political & Party Systems in the Modern World 6
Β3.2019 Β3.2019 Political Analysis 6
ΗΕ5.2019 ΗΕ5.2019 Political Communication 6
ΗΕ3.2020 ΗΕ3.2020 Political Ideologies 6
ΖΕ6.2019 ΖΕ6.2019 Political Philosophy of German Realism 6
Γ5.2019 Γ5.2019 Political Sociology 6
Η2.2019 Η2.2019 Political Statistics 6
ΕΧ5.2020 ΕΧ5.2020 Politics and Art 6
ΕΕ3.2020 ΕΕ3.2020 Regional and Local Self-Administration and Governance 6
ΕΧ2.2020 ΕΧ2.2020 Social and Political Movements 6
ΖΕ4.2019 ΖΕ4.2019 The Use of sociel networks and the internet in social research 6