Όνομα/Name: Πανταζής Απόστολος / Pantazis Apostolos
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

2008 Panteion University of Social and Political Sciences, Department of Political Science and History, Post-doc Research (Social Theory and Welfare State: Karl Marx Karl Polanyi) 2003 Panteion University of Social and Political Sciences, Department of Political Science and History, Ph.d. (Carl Menger Max Weber) 1995 Panteion University of Social and Political Sciences, Diploma of Political Science and History

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Discover Course Number Μάθημα Teacher Search Day Hours ECTS Prerequisites
ΣΤ2.2019 ΣΤ2.2019 Analysis of Political Ideologies 6
Γ3.2019 Γ3.2019 Classical Social and Political Theory 6
ΕΕ4.2020 ΕΕ4.2020 Elite Theories 6
Ε3.2019 Ε3.2019 History of Political Theories 6
Α3.2019 Α3.2019 Introduction to Political Theory 6
ΕΕ2.2020 ΕΕ2.2020 Modern Marxist Theory 6
Δ2.2019 Δ2.2019 Modern Political Philosophy 6
ΕΧ4.2020 ΕΧ4.2020 Natural Law and the State 6
ΕΕ5.2020 ΕΕ5.2020 Political Change and Democracy 6
Α4.2019 Α4.2019 Sociology 6
Δ5.2019 Δ5.2019 Theories of Democracy 6